03-9799924
אמון הציבור info@unique-vietnam.co.il 03-9799924

דרכי ביטול עסקה:

ביטול עסקת מכר מרחוק ייעשה ע”פ תנאי החוק.

הודעת ביטול עסקה לפי חוק ניתן למסור באחת הדרכים הבאות: בטלפון: 03-7444422 במייל: info@my-trip.co.il בפקס: 03-9799909 בדואר רשום לכתובת או במשרדנו ברחוב המלאכה 39, חולון.  בהודעת הביטול יש לציין את שמות המשתתפים המלאים אשר ביטולם מתבקש וכן מספרי ת.ז. (או דרכונים, ככל ומדובר בתושב חוץ).