03-9799924
אמון הציבור info@unique-vietnam.co.il 03-9799924

טיולים פרטיים לויאטנם וקמבודיה

מבחר הטיולים הפרטיים הגדול ביותר לויאטנם, קמבודיה ולאוס.
טיולים מקצועיים בהתאמה אישית לזוגות, משפחות וקבוצות.

טיולים מאורגנים לויאטנם וקמבודיה

טיולי תרבות איכותיים לויטנאם קמבודיה ולאוס.
הדרכה בעברית | קבוצות קטנות והומוגניות | חצי פנסיון.
ללא פשרות על איכות הטיול וההדרכה.

תקנון החברה לטיולים מאורגנים ופרטיים

 

פרטי החברה: מיי טריפ בע”מ | ח.פ 515315067 | המלאכה 39, חולון | 03-7444422

מיי טריפ בע”מ מפעילה את האתרים:
my-trip.co.il    | Tanzania-trip.co.il  | unique-vietnam.co.il | jeepandtrip.co.il | gle.co.il

 

כללי

החברה– מיי טריפ בע”מ

לקוחות“- אדם, חברה, אגד בני אדם אשר מבקשים לבצע הזמנת טיול דרך האתר או נציג החברה בכפוף להסכמתם לתנאי ההתקשרות.

ספקי השירות” כל הספקים אשר מעורבים לצורך הוצאתו לפועל של הטיול בניהם: חברות תעופה, בתי מלון, אתרי נופש, ספקי קרקע זרים, חברות הסעה ועוד…

כוח עליון” ו”תקלות בלתי צפויות“- שביתה של גורם רלוונטי, מזג אוויר קיצוני חגים וחופשים, חופשות, מצב בטחוני, מלחמה, מגיפות, התראת מסע האוסרת על ביקור ביעד, פשיטת רגל או הפסקת שרות של ספק מהספקים וכיוצא בזה.

“טיולים פרטיים” – אלו טיולים אשר נבנו, תואמו והופקו באופן בלעדי עבור המטייל. הרכיבים של טיולים אלו מוזמנים במעמד ההזמנה ממגוון ספקי שירות זרים (שאינם ישראלים) ולכן על טיולים אלו עלולים להיות דמי ביטול כבר מרגע ההזמנה בשונה מטיולים מאורגנים עליהם חלים כל מעטפת חוקי הגנת הצרכן.

“טיולים מאורגנים” – טיולים אשר תוכננו, נבנו ומופקים על ידי החברה. טיולים אלו כוללים הדרכה לרוב ישראלית והם מתקיימים בקבוצה. לצורך הבהרה טיולי הגיפים בנהיגה עצמית נכללים גם הם תחת קטגוריית טיולים מאורגנים וזאת למרות שאופי הטיול מעט שונה.

 

תנאים כללים:

במידה והחותם על טופס זה משלם עבור צד שלישי, לא יהא במערכת היחסים שבין המשלם וצד שלישי, כדי להשליך ו/או לגרוע מהתחייבותו של המשלם כלפי החברה, מיי טריפ בע”מ, ולא תהיינה למשלם כל טענות בקשר עם השירות אשר נקבע והוזמן על ידו עבור צד שלישי.

אני הח”מ שפרטי רשומים לעיל, מתחייב לשלם למיי טריפ בע”מ את תמורת הזמנת הטיול של הנוסעים הרצ”ב כמפורט בהזמנה זו ובהתאם לתוכנית הטיול המפורטת אשר נשלחה אליך. בהתאם לכל האמור באישור זה, לרבות דמי ביטול / שינוי / תוספות ועדכונים.
כל זאת באמצעות הוראה בלתי חוזרת הניתנת בזאת על ידי לחברה לחייב את חשבוני.

התשלום בכרטיס אשראי יבוצע על ידי טופס מאובטח. במקרים בהם יבחר הלקוח לשלם את דמי המקדמה ויתרת התשלום בהעברה בנקאית על הלקוח להמציא אסמכתאות על ביצוע התשלום.

שימו לב, מילוי הטופס אינו מהווה אישור סופי להרשמה ואישור ההרשמה מותנה בזמינות ואישור החברה.

 

חברת מיי טריפ בע”מ מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של טיולים מאורגנים וטיולים פרטיים המיועדים לקהל הרחב. תקנון זה מפרט את תנאי ההתקשרות, אחריות החברה, אחריות הלקוח, דרכי הרשמה לטיולים שמספקת החברה, דרכי התשלום, מידע על ביטולים, עלויות ביטול ועוד מידע כללי הנדרש ללקוחות החברה אשר מעוניינים להתקשר עם החברה ולחוות באמצעותה טיול מאורגן או פרטי ליעדים אותם משווקת החברה.

החברה ממליצה לקרוא את תנאי ההתקשרות בעיון בטרם החתימה על טופס ההזמנה.
חתימה על טופס ההזמנה מהווה הסכמה לתנאי התקנון המפורט להלן.

 

תוכנית הטיול

החברה משווקת ומציעה ללקוחותיה טיולים מאורגנים ופרטיים, אשר תוכנם, חלוקת הזמנים בהם, הטיסות וכן הפעילויות השונות המסופקים ללקוחותיה, מפורטים בתוכנית הטיול המעודכנת שסופקה ללקוח באימייל או בפקס. תוכנית זו הינה התוכנית המחייבת את החברה בקשר עם נתוני הטיול. בטיולים פרטיים הלקוח יקבל טופס סיכום הזמנה המכיל את כל מרכיבי הטיול אשר הוזמנו עבורו.
על הלקוח האחריות לערוך בדיקה כי הפרטים בטופס תואמים לסיכום בין הצדדים. במידה וקיימת אי התאמה על הלקוח לעדכן בהקדם את החברה כדי שהיא תוכל לתקן את ההזמנה או ולשנותה.

 

אחריות וזכויות החברה והלקוח

על אף האמור, יתכנו מקרים בהם תוכנית הטיול תשתנה בשל תנאים וגורמים שאינם תלויים בחברה (כגון: תנאי מזג אויר, איחור בטיסות, כוח עליון, מגיפות, איסורים ביטחוניים וכדומה). במקרה זה לא תהיה החברה מחוייבת בפיצוי ללקוח בגין שינוי התוכנית כאמור.

כמו כן, הלקוח מבין ומסכים בחתימתו על טופס ההזמנה כי שינוי בסדר ימי הטיול, כפי שמופיעים בתוכנית הטיול, עלולים לחול במהלך הטיול.

 

מניין ימי הטיול

יום היציאה ויום החזרה נכלל בתחשיב סך ימי הטיול כפי שמופיע בתוכנית הטיול. כמו כן, חלק מן הטיסות יצאו בערב או בלילה ויגיעו ליעדן במהלך הלילה. החברה עושה שימוש בטיסות של ספק חיצוני ולכן אין לה שליטה על מועדי הטיסות ושינויין. לא יינתנו החזרים כספיים הנובעים משעות טיסה כאלה ואחרות והכל כפי שמצויין בתוכנית הטיול.

 

הרשמה לטיול

ההרשמה לטיול מתבצעת באמצעות מילוי טופס הרשמה זה, הכולל את פרטי הלקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להרשמת לקוח לטיול בעקבות שיקולים מקצועיים. כמו כן בטיולים מאורגנים ההרשמה לטיול מותנת בכמות נרשמים מינימלית. ובטיולים פרטיים ההרשמה לטיול מותנת בזמינות רכיבי הטיול. בטיולים פרטיים ומאורגנים החברה מקבלת את ההרשמה ועורכת בדיקת זמינות. באם אין זמינות מכל סיבה החברה תעדכן את הלקוח בחלופות אופציונאליות ובאפשרות הלקוח תהיה היכולת לבטל את הרשמתו ולקבל את כספו בחזרה או להמשיך ולערוך התאמות בטיול בהתאם למידע שיהיה בזמן אמת על זמינות ומחירים ככל שיהיו בזמן אמת.

מי שמילא טופס הרשמה ולא הסדיר את תשלום המקדמה יראה כמי שלא נרשם כלל.

 

טיסות

החברה הינה מתווך בין סיטונאי הרוכש טיסות עבור הטיול (פרטי או מאורגן). מיי טריפ אינה אחראית לשינויים בטיסות, נחיתות ביניים והחלפת מטוס.
וכן אינה אחראית במקרים של נזק עקיף או ישיר שנוצר בעקבות שינוי / ביטול טיסה.

כמו כן הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים.

ארוחות בטיסה: הארוחות בטיסה באחריות חברת התעופה ומיי טריפ מבצעת את ההזמנה אך אינה אחראית לסוג האוכל טיבו וכל הנוגע אליו.

כל לקוח זכאי למטען בבטן המטוס שמשקלו לא יעלה על 20 ק”ג ע”פ מידות הנהוגות בחברת התעופה הרלוונטית. על הלקוח לוודא כי המטען עומד בדרישות חברת התעופה לעניין משקל וגודל, כמו גם לגביי תכולה.

מסלול וזמני הטיסות, המראות, והנחיתות וארוחות וההושבה נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. חלק מהטיסות מופעלות בשיטת ה-קוד שרינג, טיסות משולבות, ואין החברה אחראית לשילובים אלו, כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן.

בטיולים מאורגנים במקרה בו אבד מטען במהלך הטיסות, אחריותו של הלקוח ליידע את המדריך בטרם יעזוב את שדה התעופה וכן לגשת לדוכן אבדות ומציאות (LOST AND FOUND) במקום, ולהצהיר על כך. בטיולים פרטיים במקרה דומה האחריות לאובדן היא בין הלקוח לחברת התעופה.

בטיולים מאורגנים לא ניתן לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כרטוס קבוצתי מראש. החברה אינה יכולה להבטיח מראש הטבות בכרטיסי טיסה קבוצתיים (נקודות נוסע מתמיד, בונוסים וכד’) המוצעים ע”י חברות התעופה ליעדים שונים. באחריות הלקוח לבדוק מראש אפשרות קבלת הטבות לגבי טיול ספציפי.

בטיולים פרטיים ניתן לבחור מקומות הושבה והם יעשו בתיאום מול נציג המכירות ובעלות אשר תתבקש על ידי חברת התעופה בעבור ההושבה.

בנוסף לאמור לאחר הכרטוס תגבה החברה דמי טיפול בגין ביטול / שינוי מועד הטיסה בסך של 100$ לאדם אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול מצד הלקוח או מצד החברה או בעקבות כוח עליון. וסכום זה לא יחשב כחלק מעלות חבילת הטיול.

מלונות

החברה משתמשת בספקי שירות חיצוניים ואינה אחראית על תפעולו היומיומי של המלון ו/או הלודג’ בו שוהים הלקוחות, כמו גם אינה אחראית על תקינות המתקנים במלון, לרבות תקינות מערכותיו, קיומם ושעות הפעלתם של מערכות מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה, שיבוץ החדרים במלון וכו’.

החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות ולמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה וכן את בקשות הלקוח, ככל וישנן ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.

עם זאת, לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה ואין לה אפשרות להתחייב לקיומם של מיזוג אויר בחדרים, נוף, מיטה זוגית וכיוצא בזה.

דירוג המלונות ניתן בארץ הרלוונטית. המלונות המוצעים במסגרת הטיולים והחבילות מוגדרים בדרגת תיירות טובה בארץ בה הם נמצאים. הקריטריונים לקביעת דרגת התיירות במלון אינם תמיד תואמים את הקריטריונים הנהוגים בישראל.

שעת כניסה לחדרים, במרבית המקומות בעולם, היא משעה 14:00. ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר. לא ניתן להבטיח מראש חדר מוקדם אלא אם משלמים על לילה נוסף.

עזיבת חדרים במלון – במרבית המלונות בעולם מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים. עזיבה מאוחרת עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. מרבית המלונות מתאפשרים השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות.

בהתאם לנהלים מוסכמים בענף התיירות העולמי בתי המלון יכולים לאשר הרשמה באובר בוקינג ולספק מלון חלופי ברמה זהה על פי שיקול דעתה. החברה עושה ככל יכולתה כדי להימנע ממקרים כאלה אך אם וכאשר יתקיימו מקרים כאלה לא יהיו ללקוח טענות כלפי החברה.

לקוח בטיול פרטי אשר בחר ואישר את מפרט המלונות טרם ההזמנה ובהגעתו למלון אינו מרוצה מרמתו או תנאיו רשאי לפנות אל החברה והיא תעשה מאמץ להעבירו למלון אחר אם הדבר יהיה אפשרי. כמו כן אם הדבר יהיה כורך בתשלום נוסף המחיר יוצג ללקוח ויהיה עליו להחליט האם להישאר במלון הנבחר או לעבור למלון אחר. כמו כן הבחירה ביידי הלקוח גם במהלך הטיול.

בחדר זוגי יכולה להיות מיטה אחת זוגית או שתי מיטות יחידות (מופרדות או צמודות) לעיתים כאשר מתקבלת בקשת מיטות נפרדות ייתכנו חדרים זוגיים בהם תהיה מיטת  “קומבי” (המאפשרת לינה ל-2 אנשים בחדר).

לקוח/ה אשר מעונינים לשהות בחדר ליחיד, יישאו בתוספת תשלום כפי שפורסם בהצעת המחיר ואשרה על ידי הלקוח מראש.

במקומות תיור מסויימים חדר לשלושה משמעו חדר זוגי אליו מוכנסת מיטה ניידת נוספת. לפיכך יש לקחת בחשבון כי הזמנה שכזו עלולה להביא לצפיפות מסויימת בחדר. אין בידי החברה את האפשרות להבטיח חדר מרווח יותר בעת הזמנה כאמור.

חשוב לציין, החברה מזמינה מספר חדרים לפי כמות הלקוחות ולפי דרישת התפוסה (חדר יחיד/זוגי/שלישייה וכדומה). החדרים המתקבלים על ידי בית המלון/לודג’ הינם החדרים הפנויים בעת ההגעה. לפיכך יתכן כי החדרים יהיו שונים בין משתתפים, אף אם הרכב החדר זהה. אין לחברה יכולת לנטר את סוג וגודל החדרים המתקבלים.

אין באפשרות החברה להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר על פי דרישת הנוסע, (בקומה, כיוון, נוף, דלת מקשרת או באגף המבוקש.

 

ארוחות ובקשות מיוחדות

בטיולי החברה קיימים מגוון אופציות של פנסיון. לרוב הטיולים יכללו פנסיון מלא הכולל 3 ארוחות ביום. ובטיולי השטח 2 ארוחות במקומות מוסדרים (בית המלון / מסעדה) וארוחה בצורת פיקניק במקרים בהם התקדמות הטיול נחוצה. ובכל מקרה בכל תוכנית טיול החברה תציג את מבחר הארוחות אשר יתקיימו
בטיול – להלן הפנסיון.

במידה וישנה אלרגיה כלשהי – יש להציג את הנושא טרם ההרשמה והחברה תעשה ככל יכולתה לקיים את דרישת הלקוח. כמו כן מרבית מטיולי החברה מתקיימים במדינות עולם שלישי, במדינות אלו לא קיים סימון אלרגנים על חומרי הגלם ולכן על הלקוח לוודא באופן אישי כי האוכל המוכן עבורו מתאים עבורו.
במקרים של אלרגיה מסכנת חיים החברה ממליצה ללקוח להביא איתו אוכל ולקבל את אישורה הכתוב של החברה לסוג האוכל המבוקש.

בנוסף בטיולים המאורגנים יש לעדכן גם את המדריך מבעוד מועד ולפני היציאה לטיול.

במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת החברה להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים.

 

תחבורה בטיולים מאורגנים:

בהתאם לתוכנית הטיול לרשות הלקוחות יועמדו כלי רכב התואמים את אופי הטיול ובכללם:

אוטובוסים: האוטובוס שיועמד לרשות הקבוצה יהיה אוטובוס בדרגת דלוקס, מותאם במיוחד לתיירים וממוזג בהתאם לתוכנית המפורסמת. אל אף האמור יש יעדים בהם לא קיימים אוטובוסים ברמת דלקס ולכן החברה תדאג לספק את הרמה המקבילה באותה המדינה.

ג’יפים- בטיולי הספארי השונים יסופקו ג’יפים המותאמים ל-4 או 6 אנשים, אשר יכללו מקום למזוודה ותיק יד לאדם.

תחבורה בטיולים פרטיים:

למען הסר ספק, החברה אינה יכולה להיות אחראית לטיב המזגן המותקן ועוצמתו, אלא מחוייבת למזגן העובד בתנאים סבירים ובהספק ידוע ומוכר בארץ התיור .

כמו כן יש לקחת בחשבון השפעות חיצוניות על טיב המיזוג כגון תנאי מזג אויר קיצוניים במקום הטיול.

הנהג מחוייב לספק שירותי נסיעה בזמנים המפורטים בתוכנית הטיול בלבד.

 

תחבורה בטיולי ג’יפים בנהיגה עצמית:

אופי הטיול הינו טיול אקסטרים אתגרי המשלב נהיגת שטח כחלק ארי ובלתי נפרד מהטיול.
על הלקוח להיערך לסוג טיול זה מראש.

כלי הרכב בטיולי הג’יפים/אופנועים מושכרים מחברת השכרה מקומית ומבוטחים בביטוח מקיף הנהוג במדינה בה נלקחו, השימוש בג’יפ/אופנוע הוא באחריות הנוסעים בלבד וכל נזק שייגרם לג’יפ/אופנוע ו/או ליושבי הרכב עלול לגרור תשלום השתתפות עצמית, לפי הוראות חוזה השכירות.

גובה תשלום הנזק, ככל וייגרם, יחולק שווה בשווה בין כל נוסעי הרכב.

המלצתנו כי במועד חתימת חוזה ההשכרה תרכשו ביטוח ביטול השתתפות עצמית למקרה של נזק לג’יפ/אופנוע המושכר.

הנהג בג’יפ/אופנוע יתבקש לחתום על טפסי השכרת הג’יפ/אופנוע כנהוג במדינת היעד לצורך ביצוע השכרת רכב וימסור את הפרטים הנדרשים במעמד השכירות (דרכון, רישיון נהיגה בתוקף, פיקדון בכרטיס אשראי או במזומן) יש לציין כי בד”כ נהוג שסכום הפיקדון יחולק בין כל הנוסעים ברכב שווה בשווה.

יודגש כי ביטוח ביטול השתתפות עצמית לאופנועי שלג בכל היעדים הוא במזומן בלבד.

חברת מיי טריפ בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לבקש מנהג שנוהג בחוסר אחריות להפסיק את הנהיגה שלו בכל עת עפ”י שיקול דעתו של המדריך בשטח.

תשלום עבור ביטוח ביטול השתתפות עצמית יבוצע רק טרם יציאת הטיול.

 

 

רכבים:

במדינות יעד שונות נהוג לקבל ג’יפים ואופנועי שלג מסוגי יצרנים שונים.

הג’יפים המשמשים לנהיגת השטח אינם רכבים “חדשים מהחברה” היות והם מיועדים לטיול בשבילים המיועדים לנהיגת שטח.

כל הג’יפים עוברים בדיקה מכנית במוסך מורשה לפני היציאה לטיול לכל קבוצה ומאושר ליציאה לשטח ברמה מכנית.

החברה עושה ככל וביכולתה על מנת שהלקוח ייקבל כלי רכב בעלי מיזוג אויר ומערכת שמע תקינה, אך אין ביכולתה להתחייב כי כל גיפ אשר יהיה זמין בחברה יכלול מערכות שמע/מיזוג אויר תקינות לא יעבדו – אין אנו מתחייבים לספק ג’יפ עם מערכת שמע ומיזוג אוויר תקינים.

מסמכים נדרשים לצורך ביצוע רישום לטיול ג’יפים בנהיגה עצמית:

 • טופס הרשמה הכולל את כל הפרטים הנדרשים, חתום על ידי הלקוח.
 • צילום דרכון בתוקף 6 חודשים לפחות ממועד היציאה לטיול
 • צילום רשיון נהיגה משני צידיו + צילום רשיון בינלאומי. ככל ויידרש.
 • צילום פוליסת ביטוח נסיעות

 

מדריך הקבוצה בטיולים מאורגנים

המדריך המוצמד לקבוצה בעת טיול הינו נציגה של החברה.
כל בעיה או שאלה בכל נושא הקשור לטיול העולה במהלך הטיול, יש להפנות אליו ישירות.

הטיפ (תשר) למדריך הקבוצה הישראלי אינו כלול בתשלום הטיפים הנמסר מראש ונתון לשיקול דעתו של כל נוסע בסיום הטיול ישירות אל מול המדריך.

במקרים חריגים (לדוגמה בעקבות מצב בריאותי וכדו’) עלול להתחלף מדריך הטיול ללא הודעה מראש. החברה תמיד תפעל כדי לספק את המדריכים הטובים ביותר שלה.

 

מדריך הקבוצה בטיולים פרטיים

המדריך המוצמד לקבוצה בעת טיול הינו נציגה של החברה. במרבית המקרים יהיה זה מדריך דובר אנגלית (אלה עם תואם אחרת). כל בעיה או שאלה בכל נושא הקשור לטיול העולה במהלך הטיול יש להפנות אליו ישירות. בכל מקרה של אי שביעות רצון מההדרכה או מתשובת המדריך להזמנת הלקוח, יש לפנות לחברה ולדווח כדי שהיא תעשה ככל יכולתה להחליף את המדריך לשביעות רצונו של המטייל ולערוך התאמות במידה והדבר נדרש.

בטיולים פרטיים הטיפים לנותני השירות אינם כלולים. נהוג להביא טיפים למדריכים, לנהגים ולסבלים המלווים את הטיול וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של כל נוסע וזאת ישירות מול נותן השירות.

 

צילום ותקשורת קבוצתית.

במרבית הטיולים, צוות החברה יפתח קבוצת וואצ אפ הכוללת את כל משתתפי הטיול, בקבוצה זו יועבר מידע חיוני והיא מהווה פלטפורמה לשאלות בין המטיילים לבין מדריך הקבוצה לבין עצמם. התמונות והסרטונים שיועלו לקבוצה על ידי משתתפי הטיול יפורסמו באתר האינטרנט ו/או הפייסבוק והאתרים החברתיים של החברה, כל עוד לא התקבלה בקשה מפורשת של המשתתף המצולם להורדת תמונתו מהאתר, החברה תראה בכך את הסכמתו להופעת התמונות.

אי לכך ניתנת בזאת על ידי הלקוח הרשאה לשימוש בתמונות ובזכויות היוצרים שלהם לצרכים מסחריים.

קבוצת הווצ אפ אשר תפתח על ידי החברה הינה רכושה של החברה. החברה מבקשת שלא לנהל שיחות פוליטיות ושלא להעביר בקבוצה תכנים שעלולים לפגוע במטיילים אחרים.

 

אזהרות מסע

החברה ממליצה לנוסעים להתעדכן באזהרות מסע המתפרסמות מפעם לפעם באתר האינטרנט של משרד החוץ והמטה ללוחמה בטרור.

 

טיול במהלך קורונה / מגפה

הטיול מתקיים תחת הנחיות הרשויות והנחיות המדינה המארחת אשר עלולות להשתנות בהתאם למצב. באחריות הלקוח להתעדכן בהנחיות המשתנות של משרד הבריאות. החברה לא תיהיה אחראית לשינוי סיווג מדינה מאדומה לירוקה.
במהלך הטיול יכול המטייל להידרש לבצע בדיקות קורונה על ידי ממשלת המדינה המארחת.
הלקוח מבין ומתחייב לבצע בדיקות אלו ככל שידרשו.
במידה ולקוח יתגלה כחיובי לקורונה במהלך הטיול החברה תפעל בהתאם לפרוטוקול ההנחיות של מדינת היעד ואם וכאשר יהיו עלויות בניהם שהות במלון בידוד, שינוי טיסות ועלויות נוספות ככל שיהיו. הלקוח יישא בכל העלויות הישירות והנלוות אשר יחוייבו באופן ישיר מכרטיס האשראי של הלקוח.

 

ביטוח נסיעות, רפואי ואחריות

החברה אינה אחראית לנזקי הנוסע, אם וככל שיהיו במהלך הטיול, לרבות נזקי גוף ו/או רכוש ישירים או עקיפים. הנוסע מצהיר ומתחייב בזאת כי רכש ואו ירכוש עד מועד היציאה מהארץ ולמשך כל תקופת הטיול פוליסת ביטוח נסיעות מקיפה לחו”ל, הכולל ביטוח רפואי, ביטול הזמנה עקב סיבות רפואיות וביטוח מטען. באחריותו של הנוסע לוודא כי הביטוח שערך תואם לאזור המתוייר ולאופי הטיול וסכנותיו.

 

מדיניות בנושא הנחות – מועדוני לקוחות

החברה פועלת בשיתוף פעולה עם מועדוני לקוחות מוכרים המספקים לחבריהם מגוון הנחות ומבצעים משתנים. הנחות אלו ניתנות למימוש רק בהזדהות מראש כחברי מועדון וזאת טרם מעמד הרכישה. החברה לא תישא באחריות לאי קבלת הנחה במקרים בהם הלקוח לא הזדהה במעמד התשלום כחבר מועדון או בחיוב שנעשה שלא בכרטיס המשויך למועדון.

 

דיוור שיווקי

בחתימתו על טופס ההזמנה מאשר בזה הלקוח לחברה לשלוח לו מעת לעת דיוור שיווקי והודעות ופרסומות באמצעות המייל והטלפון הסלולרי. הלקוח יכול להסיר את עצמו מרשימת התפוצה של החברה באמצעות כפתור “הסר אותי” או באמצעות
שליחת מייל לחברה לכתובת: info@my-trip.co.il  שכותרתו “הסרה מרשימת התפוצה” .

 

פרטיות ואחריות

החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המידע שנמסר על ידי הלקוח ולא לעביר מידע זה לצדדים שלישיים ללא אישורו של הלקוח, למעט במקרים שבהם נדרשת חשיפת המידע לצורך הזמנת הטיול וביצועו.

 

תשלום דמי המקדמה לטיול

דמי המקדמה לטיול שונים בין טיול לטיול. בטיולים מאורגנים דמי המקדמה הנהוגים נעים בין 500$ לאדם ועד 1000$ לאדם. ובטיולים פרטיים דמי המקדמה מהווים בממוצע כ 40% מעלות הטיול.
דמי המקדמה מופיעים בטופס הרשמה ובמסלול טיול המוצג על ידי החברה.

דמי המקדמה ישולמו במעמד ההזמנה בכרטיס אשראי / העברה בנקאית לחשבוננו שמספרו 557557 | סניף 780 של בנק הפועלים | על שם מיי טריפ בע”מ.

 

יתרת התשלום על הטיול

אם אישור הסופי ליציאת הטיול ועד 45 יום טרם יציאת הטיול (בדרום ומרכז אמריקה עד 60 יום טרם יציאת הטיול) על הלקוח להסדיר את יתרת התשלום לטיול. באפשרות הלקוח מספר דרכים בניהם: העברה בנקאית, תשלום בכרטיס אשראי הניתן לפריסה לתשלומים בתוספת ריבית (מדרגות בהתאם לכמות התשלומים) או קרדיט. החברה תעביר דרישה להסדרת התשלום במועד הנקוב. לקוח שלא יסדיר את התשלום לטיול יחשב כמי שביטל מציגו את הרשמתו לטיול ויהיו עליו לשאת בדמי הביטול כפי שנקבע בטופס ההרשמה.

 

מחירים ושערי מטבע

טיול כולל מגוון רחב של פקטורים אשר מרכיבים יחדיו את מחירי הטיולים השונים. בין היתר: תעריפי הטיסות, שירותי קרקע, מיסים ושערי חליפין בין מטבעות מקומיים לדולר האמריקאי / יורו אירופאי נכון ליום התשלום בפועל. וזאת בהתאם למטבע בו מוצג הטיול (דולר אמריקאי או יורו)

ברכישת – במטבע דולר / יורו  – שער ההמרה הקובע הנו שער המחאות מכירה של בנק הפועלים, לפי ערך יום העסקים הקודם ליום התשלום בפועל.

במקרים של החזר כספי ללקוח – במטבע דולר / יורו  – שער ההמרה הקובע הנו שער המחאות קניה של בנק הפועלים, לפי ערך יום העסקים הקודם ליום התשלום בפועל.

מיסים ודלק כלולים במחירי הטיולים (כדוגמא: מיסי נמל ודלק) אך יכולים להשתנות להיווסף או להתבטל.

 

החזר כספי

במסגרת הטיולים משלמת החברה על מכלול של שירותים המוצעים במסגרת תוכנית הטיול ומתחייבת למספר לקוחות מול הספקים.

אי לכך, לא ניתן לקבל החזר כספי ללקוח, עקב מימוש חלק מן השירותים הכלולים בתוכנית הטיול, בשל שיקולים של הלקוח, או בשל הפסקת הטיול באמצע על ידי החברה כמפורט בתקנון זה, בגין גרימת נזק והפרעה של יחיד לקבוצה, למעט לאחר התחשבנות עלות הפסקת הטיול והחזרתו של הלקוח לארץ.

רכישת חלק מהטיול בלבד, תתאפשר אך ורק במסגרת בקשה לשינוי אשר תוגש לחברה באופן פורמלי ותאושר על ידי החברה, לאחר שתיבדק היתכנות הדרישה על ידי הלקוח וכן העלויות המדוייקות רק לאחר שאישר הלקוח בכתב את השינויים והעלויות, אלו יכנסו לתוקף.

דרישת החזר כספי בגין אי שימוש בשירותים מסויימים במהלך הטיול, תהיה כפופה לבדיקת ההחזר בפועל מול ספקי השירות השונים, בכפוף לעלות בה מחוייבת החברה בשל השינוי האמור.

החזר כאמור,  יינתן על ידי הספק, נותן השירות לחברה בלבד ולא באופן ישיר ללקוח החברה, והחברה תזכה את הלקוח, ככל ואכן ניתן היה לקבל החזר מהספק בגין השירות כאמור.

חל איסור חמור על לקוחות החברה לפעול ישירות או בעקיפין מול הספקים המקומי במדינת היעד בכל הקשור להחזר כספי כאמור בסעיף זה.

חיוב אשראי שניתן לבטחון

הלקוח מאשר בזאת לחברה לחייב את כרטיס האשראי שניתן לבטחון, ללא הודעה מוקדמת, במקרים הבאים:

 • ככל וניתן שירות ו/או מוצר, בבית המלון/ אצל ספק שירות/ מדריך/ ו/או כל גורם אחר, שאינו כלול בתוכנית הטיול ואשר לא שולם על ידי הלקוח כחלק מחבילת הטיול ו/או באופן פרטי לבית המלון/ספק השירות/מדריך ו/או גורם אחר והחברה נדרשה לשלם עלותו.
 • ככל שתשלום כלשהו מהתשלומים עליהם התחייב הלקוח, לא כובד.
 • במקרים בהם הלקוח לא עזב את הפארקים ו/או השמורות ו/או בתי המלון, במועד שנקבע בתוכנית הטיול, על דעת עצמו וללא הסכמת החברה, תחייב החברה את הלקוח בעלות המלון ו/או השהייה בפארקים ובשמורות. למען הסר ספק, ככל והחברה אישרה את הארכת השהייה, לא יחול חיוב ו/או יחול חיוב יחסי, לפי המוסכם בין הצדדים.
 • בכל מקרה בו הלקוח גרם לנזק במלון ו/או ברכבי ההסעה ו/או בציוד אחר בו השתמש והחברה חוייבה בעלות הנזק.

באם הלקוח לא השאיר פרטי כרטיס אשראי כפיקדון יהיה עליו להסדיר את חובו לחברה ולו החברה תפעל כדי להשיבו בתוספת עלויות משפטיות ככל שיהיו.

 

 

ביטול טיול מאורגן על ידי החברה – היתכנות הטיול מאורגן

קיומו של טיול מאורגן תלוי במספר מינימלי של נרשמים לטיול, כפי שמפורט בתוכנית הטיול המפורסמת באתר האינטרנט של החברה

החברה מתחייבת להודיעה ללקוחותיה על ביטול הטיול, לא יאוחר מ-7 ימים בטרם מועד היציאה. במידה ולא נרשמו מספיק נרשמים לטיול המבוקש. באם בוטל הטיול בשל אי הגעה למינימום הנדרש, או בעקבות ביטול אשר הקטין את כמות המטיילים מהמינימום הנדרש לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה. מספר הלקוחות המינימלי ומספר הנרשמים יימסר לרוכש על פי בקשתו.

לקוח אשר קיבל הודעת ביטול, יכול לבחור האם ברצונו להמתין למועד הטיול הבא אחריו או

להירשם לטיול אחר או לבטל את השתתפותו. במקרה של ביטול כאמור, יוחזר מלוא הסכום ששולם על ידי הלקוח תוך 14 ימי עסקים.

המתין הלקוח או ביקש להשתתף בטיול אחר, יחולו עליו אותם התנאים בשינויים הנדרשים

במקרים בהם אין החברה יכולה לממש עבור הלקוח את הטיול לדוגמה ביטול טיסות בעקבות מלחמה, מגפה או כל כוח עליון החברה לא תישא באחריות ותעשה ככל יכולתה להציע ללקוח חלופות הוגנות להזזת הטיול והכל תוך כדי שקיפות מלאה לעלויות הנוגעות בדבר אשר באחריות הלקוח. יחד עם זאת במקרים בהם הטיול מבוטל מסיבות כוח עליון הלקוח ישא בעלות דמי ביטול בעבור העבודה שהחברה עשתה עבורו וזאת בשווי 150$ לאדם.

 

 

מדיניות הביטולים (ביטול על ידי הלקוח) של הטיולים המאורגנים והפרטיים שונה וזאת בעקבות אופי השירות.

בכל סוגי הטיולים בעת ביטול עסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין מסמך הגילוי , או בשל אי אספקת השירות, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

בטיולים פרטיים החברה מבצעת הזמנת שירותים ממגוון ספקים וחברות זרות והרכבת הטיול באופן מותאם עבור הלקוח מחייבת בדמי ביטול מרגע ביצוע ההזנה.
דמי הביטול לטיולים פרטיים מפורטים במסמך זה ולצד סעיף המחיר.

בטיולים המאורגנים בהתאם לחוק הגנת הצרכן – ביטול עסקה שנערכה במכר מרחוק ייעשה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, ובלבד שנותרו למעלה מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות. במקרים אלו כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם – לנוסע.
בכל ביטול שאינו תחת מעטפת המזנים המוגדרים בחוק יחולו דמי ביטול והם מפורטים בהמשך.

 

ביטול על ידי הלקוח – בטיולים פרטיים בלבד

 • דמי הביטול / השינויים המפורטים בסעיף זה יחולו במקרה של ביטול של כל המשתתפים בטיול. בכל מקרה של ביטול של נוסע אחד או יותר בלבד יערך חישוב מחדש של עלות הטיול לאדם בגודל הקבוצה החדשה וההפרש במחיר יתווסף לעלות הטיול.
 • למען הסר ספק – ביטול של טיול שנדחה ואושר ע”י החברה יחשב כביטול ע”פ זמן המקורי של השינוי, ויחויב לפי דמי ביטול של הטיול המקורי, אף אם מועד הטיול המקורי חלף.
 • במקרים בהם לקוח לא השלים את מלוא סכום העסקה טרם יציאת הטיול, הדבר יחשב כביטול עסקה מצד הלקוח ויגבו דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטולים של החברה ולטופס הרישום הנ”ל.
 • דמי הביטול כפופים לחוק הגנת הצרכן.
 • דמי הביטול שונים בין כל טיול פרטי האחד לשני ולכן בכל טופס קיימת טבלה המפרטת את דמי הביטול והשינוי.

 

 

 

ביטול על ידי הלקוח – בטיולים מאורגנים בלבד

בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

דמי הביטול מחושבים בהתאם לתקופת הודעת הביטול (לפני מועד יציאת הטיול) ומחושבים באחוזים בהתאם לסכום העסקה:

עד 45 ימי עסקים טרם יציאת הטיול – דמי ההרשמה לטיול מהווים את עלות הביטול.
מ 44 ימים עסקים עד 21 ימי עסקים – 40% – בתוספת הוצאות כמפורט בסעיף הביטול לעיל
מ 20 ימים עסקים עד 14 ימי עסקים – 60% – בתוספת הוצאות כמפורט בסעיף הביטול לעיל
מ 13 ימים עסקים עד 7 ימי עסקים – 80% – בתוספת הוצאות כמפורט בסעיף הביטול לעיל
מ 7 ימים עסקים או פחות – 100% – בתוספת הוצאות כמפורט בסעיף הביטול לעיל

 • למען הסר ספק, דמי הביטול על פי הפירוט לעיל יחולו על כל ההזמנות, מרגע אישור ההזמנה על ידי החברה במייל, בטלפון או בפקס והכל כמפורט מעלה.
 • הודעה שנתקבלה בחברה שלא בימי עסקים ו/או בחג ו/או בשבת תחשב כהודעה שנתקבלה ביום העסקים הבא למועד קבלתה.
 • במקרים חריגים בהם יבוטל טיול על ידי הלקוח בשל מצב רפואי חריג, ניתן להעביר לחברה את האישורים הרפואיים הרלוונטים לצורך דחיית הטיול או ביטולו והכל לפי שיקול דעת החברה.
 • בכל מקרה של ביטול הטיול ע”י הלקוח מכל סיבה ובכל מועד, לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים מסוימים שנרכשו מראש עבור הלקוח ובהסכמתו ואין באפשרות החברה לקבל החזר בגינם.
 • במקרים בהם הלקוח (מזמין הטיול) לא השלים את מלוא סכום העסקה עד 45 ימים לפני יציאת הטיול, הדבר יחשב כביטול עסקה מצד הלקוח ויגבו דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטולים של החברה ולטופס הרישום הנ”ל.
 • הלקוח מאשר בזאת לחברה לקזז כל סכום כאמור, מהסכום אותו שילם הלקוח.
 • יודגש כי אי קבלת ויזה/אשרת כניסה למדינה מסויימת, אינה מהווה עילה לביטול הטיול ואינה מזכה את הצרכן בהחזר כספי מעבר לקבוע בחוק.

 

נושאים נוספים של החברה

החברה מצהירה ומתחייבת כי לא תעביר את פרטי האשראי של הלקוח לצד ג’. החברה ממליצה לקוחות לבטח את עצמם בפוליסת בריאות ומטען מתאימה ולבטח את ביטול הנסיעה במקרה של העדר אפשרות להשתתף בטיול.

הלקוח יודע ומבין כי קיימות ארצות אשר לא ניתן לבקר בהם ללא ויזה/אשרה מתאימה. הלקוח מחויב לבדוק את תוקפו של דרכונו, את צורך באשרת כניסה (ויזה) למדינות הרלוונטיות, וכן לבדוק את מצבו הרפואי ולוודא את קבלת מסמכי הנסיעה מהחברה.

הפסקת השתתפותו של לקוח במהלך טיול מסויים תבוצע בשקול דעתה הבלעדי של החברה באם יוכח להנחת דעתה של החברה, או לטענת המדריך המלווה את הטיול  ו/או יתקבלו ממשתתפי הטיול תלונות על התנהגות לא הולמת של חבר קבוצה אשר גורמת להפרעה למהלך הסדיר של הטיול. יצויין כי במקרה כאמור, הלקוח ישא בעלות החזרתו לארץ וכי עלות זו תקוזז מהסכום הכולל שיחושב לצורך החזר תשלום על שירותים לא מנוצלים.

לקוחות הנוסעים בדרכונים זרים ולא ישראלים מחוייבים בהודעה נפרדת בכתב לחברה כבר במועד ההזמנה ועליהם מוטלת האחריות לבדוק את תנאי הכניסה למדינה אליה מטיילים.

בקשות הקשורות למזון- לקוח בעל דרישות כשרות ו/או טבעוני ו/או צמחוני ו/או אלרגני, יודיע על כך מראש לחברה. החברה תדאג ליידע את ספקי השירות בדבר הדרישה כאמור ובאם יהיה בידייה מידע ודאי כי לא יוכלו לספק את צרכי הלקוח מראש, תודיע לו זאת. החברה אינה מתחייבת כי תוכל לספק ארוחות בהתאם לדרישה בטיסות או במלונות/ לוד’ג או בארוחות המסופקות על ידי נותני השרות שונים במהלך הטיול.

במקרים בהם לקוחות ישהו בחו”ל במהלך פרוץ מלחמה / אירוע חריג בעקבותיו יבוטלו הטיסות ו/או לא ניתן יהיה להגיע לשדות התעופה ויחולו עלויות לצורכי חילוץ, רכישת טיסות חדשות, מקומות לינה והוצאות בלתי צפויות שכאלו – הוצאות אלו יהיו באחריות הנוסע וחברת הביטוח בה מבוטח. ולא יהיה ללקוח כל טענה כלפי מיי טריפ.

המידע הכללי הניתן ללקוחות על ידי נציגי המכירות של החברה הינו מידע כללי בלבד. הנציגים אינם מוסמכים/רשאים למסור מידע רשמי ועל כן יעשו שימוש במידע שהוא נחלת הכלל, למעט בקשר עם ספקי השירות בטיול, תכניו ותוכנית הטיול. נציגי השירות עוברים הכשרה מעמיקה יחד עם זאת יצירת טיול בהתאמה עלול להיות לא מדוייק ולכן באחריות הלקוח לאמת את המידע הסופי כפי שמועבר אליו בטופס סיכום ההזמנה.

הרכב הקבוצה בטיול מסויים אינו מובטח, אלא אם צויין אחרת מפורשות בתוכנית הטיול (טיולים ממוקדי אוכלוסייה).

חילוקי דעות שיתגלעו בין לקוחות החברה לחברה, פרשנות התקנון ואכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יתבררו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.

כל טענה של לקוח כנגד החברה תועבר בכתב לחברה לכתובתה הרשמית, בדואר רשום, וזאת לא יאוחר מ-30 ימים קלנדריים מיום חזרת הלקוח ארצה.

הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך הנוגע להסכם זה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט בתל אביב בלבד.

התקנון כתוב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים כאחד. התקנון יכול לעבור שינויים ועדכונים ללא הודעה מראש, והגרסה המעודכנת ביותר תהיה זו המפורסמת באתר החברה.

תקנון זה יכנס לתוקף מיום פרסומו באתר החברה ויחול על כל הזמנות שבוצעו לאחר מועד זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתקנון בכל עת.

לכל שאלה או בירור בנוגע לתקנון זה, ניתן לפנות לחברה באמצעות הטלפון 03-7444422 או כתובת האימייל info@my-trip.co.il

 

  :שם

  :אימייל

  :התגובה שלך

  Rate this post